Muton ehdotukset laserkäytön lakiuudistuksessa menossa läpi

By Musiikintoistajat

Muton Puhenjohtajan huoli DJ alan laserkäytön tulevaisuudesta ensivuoden alussa voimaan tulevassa lakiuudistuksessa nostatti myönteisen keskustelun STM elimen kanssa ja tulosta pääsi syntymään:

Puheenjohtajan ehdotuksesta laserlakiuudistus muuttaisi lakia siten, että myös yksityinen- ja kevytyrittäjä voi anoa luvan DJ Keikalle lasereiden käytöstä. Aiempi laserlupa on ollut 1000 €/3 vuotta, sekä noin 400 € tarkastusmaksu ja sen on voinut vain osakeyhtiö anoa.

Muina muutoksina entinen tarkastuksen jälkeinen lupakäytäntö poistuu, sijalle tulee Muton ehdottama lupaperusteinen malli, jossa tapahtuman järjestäjä voi hakea kertakorvausmallista lupaa ja vastuullisuutta laserien käytöstä luvan mukaisesti.

Virallinen STUK vastaus:
Säteilylainsäädäntö tullee muuttumaan tämän/ensi vuoden aikana uuden säteilylain voimaantulon myötä. Jatkossa laserien käyttö yleisötilaisuuksissa muuttuisi nykyisen hyväksyntämenettelyn sijasta lupaperustaiseksi. Hallituksen esityksen (HE 28/2018 vp) mukaan säteilylain 165 §:ssä säädettäisiin, että suuritehoisen laserlaitteen käytölle olisi oltava Säteilyturvakeskuksen lupa. Lupa myönnettäisiin, jos toiminnassa käytetään vaatimusten mukaisia laitteita ja toimintaa voidaan harjoittaa turvallisesti. Ehdotetun lain mukaan myös yksityinen elinkeinonharjoittaja kevytyrittäjä mukaan lukien voi olla luvan haltijana.

Muto on ehdottanut myös luvan olevan suuruudeltaan 10 – 100 € / krt, kun nykyisellään 1000€ vuosi osakeyhtiöllä voi laskea kymmenen keikan jälkeen olevan noin 10 € / keikka.

Muton malli lisäisi dj alan kiinnostusta käyttää lasereita keikoilla. Musiikintoistajat, DJ:n asialla.

Kaipaamme myös lisää jäseniä. Jäsenmäärän kasvu lisää uskottavuutta, neuvotteluvaltaa ja etujen kasvattamista jäsenistölle.

 Kategoria: Ammattiyhdistys

Jätä vastaus