• Muton ehdotukset laserkäytön lakiuudistuksessa menossa läpi

  Muton Puhenjohtajan huoli DJ alan laserkäytön tulevaisuudesta ensivuoden alussa voimaan tulevassa lakiuudistuksessa nostatti myönteisen keskustelun STM elimen kanssa ja tulosta pääsi syntymään: Puheenjohtajan ehdotuksesta laserlakiuudistus muuttaisi lakia siten, että myös yksityinen- ja kevytyrittäjä voi anoa luvan DJ Keikalle lasereiden käytöstä. Aiempi laserlupa on ollut 1000 €/3 vuotta, sekä noin 400 € tarkastusmaksu ja sen on

 • Yhdistyksen sivuilla on nyt mustatlistat osio

  Alalla tyypillistä on laskun saantiongelmat ja perimisvaikeudet. Musiikintoistajien jäsen on luonnollisesti oikeusavun piirissä mitä tulee laskutuksen saantiin, mutta myös muut musiikintoistoa ammatikseen toimivat voivat tehdä avoimia ilmoituksia laskunmaksuvaikeuksista eri yritysten taholta. Musiikintoistajat tekevät yritykselle ilmoituksen listautumisesta ja suosittaa hoitamaan tapauksen saadakseen yrityksen pois listalta.  

 • Ammattiyhdistäytymisen oikeus ja lakko-oikeudet

  Oikeus liittyä ammattiyhdistykseen Esimerkiksi Euroopan unionin perusoikeuskirja takaa jokaiselle oikeuden rauhanomaiseen kokoontumisvapauteen ja yhdistymisvapauteen kaikilla tasoilla erityisesti poliittisessa, ammattiyhdistys- ja yhteiskunnallisessa toiminnassa, mihin sisältyy, että jokaisella on oikeus perustaa yhdessä muiden kanssa ammattiyhdistyksiä ja liittyä niihin etujensa puolustamiseksi. Lisäksi unionin tason poliittiset puolueet myötävaikuttavat unionin kansalaisten poliittisen tahdon ilmaisemiseen. Jokaisella on siis oikeus muodostaa ammattiyhdistys

 • Musiikintoistajat neuvottelee liittymisestä Ammattiliitto Pamiin

  Hallitus on päättänyt, että neuvottelemme jäsenyydestä Palvelualojen ammattiliitto PAM:n kanssa. Tavoittelemme Pamiin liittymisellä jäsenetuja jäsenille, sekä neuvottelumahdollisuutta TES kierroksille ajamaan musiikintoistoalan etuja, kuten esimerkiksi minimi palkkataulukot, sekä muut työehdot, joita Musiikintoistajat yleisesti ajaa. Tässä ensimmäinen versio ajamistamme TES asioista: Perusteluina DJ:n omalle palkkataulukolle on se, että DJ on esiintyjä, häneltä odotetaan musiikkimakua joka viihdyttää yleisöä

 • Hallituksen jäsenmaksupäätös 22.8.2017

  Hallitus on päättänyt jäsenmaksusta seuraavaa: Toistaiseksi Musiikintoistajien jäsenet tilittävät yhdistykselle jäsenmaksua julkisista keikoista, jonka osuus on 2,2 % keikkasummasta tai palkasta. Jäsenmaksu ei kata esimerkiksi teosto- ja gramexmaksuja, mutta yhdistyksellä on tällä hetkellä työtaistelupäätös, jossa yhdistyksen jäsenen ei tarvitse maksaa DJ-Lisenssiä ennen kuin Testo ja Gramex pääsevät Musiikintoistajien kanssa yhteisymmärykseen Keskistetystä tekijänoikeuskorvaus mallista toistoalalle. Jäsenmaksua

 • Musiikintoistajat Ry on nyt yhdistysrekisterissä

  Tänään saapui PRH päätös, jossa hyväksyttiin yhdistyksen nimen muutos, ja uudet säännöt, jotka toteuttavat ammattiyhdistykselle tarvittavia asioita. Entiset Karaokeliiton säännöt olivat sopineet enemmän harrastustoimintaan. Musiikintoistajat toivottavat jäsenikseen kaikki DJ, Karaokevetäjät, Radiojuontajat, Ryhmäliikuntatunitien vetäjät ja muut ammatti-ihmiset, jotka toistavat taustamusiikkia julkisesti ammatikseen. Yhdessä voimme saada etuja, esimerkiksi polttoainehyötyä, laki-, Teosto- ja Gramex -suojaa sekä tulevaisuudessa myös

 • Yhdistyksen jäsenien ei tarvitse maksaa DJ-Lisenssiä

  Tekijänoikeusyhdistyksen Gramex ja Teoston haluttomuudesta keskustella ammattiyhdistys Musiikintoistajien kanssa sen ehdottamasta keskistetystä mallista, jossa yhdistyksen jäsenmaksusta maksetaan prosentuaalinen osa musiikkiluvat.fi:lle sekä alan valvonta siirtyisi ammattiyhdistykselle on yhdistys päättänyt kokouksessaan: Musiikintoistajien nykyisten jäsenten ja jäseniksi liittyvien ei tarvitse maksaa DJ-lisenssiä, niin kauan kuin teosto ja gramex ei ole suostuvaisia neuvotteluun tekijänoikeusasioisssa. Työtaistelu liittyy yhdistyksen jäsenten tahtoon

 • Tekijänoikeuskeskustelu tökkii

  On ilmaantunut haluttomuutta keskustella tekijänoikeusasioista vaikka yhdistyksen esitys on huomattava parannus nykymalliin jopa taiteilijoiden ja tuottajien kantilta kuten myös musiikintoistajien kantilta. Seuraamme tilannetta ja painostamme Teostoa ja Gramexia keskustelemaan keskitetystä ratkaisusta. Myös sinä voit auttaa liittymällä jäseneksi ilmaisesti. Se joka haluaa pelon ilmapiirin pois, rauhan dj alalle ja erittäin huokean kertakeikka korvauksen tekijäinoikeuksista, liity mukaan.

 • Karaokeliitto Ry vaihtaa nimensä Musiikintoistajiksi

  Maassa sataa, mutta ei anneta sen synkistää. Karaokeliitto ja sen toiminnot tullaan sulauttamaan Musiikintoistajat ry:ksi . Karaokeliitto on jo pitkään paininut rahoituksen kanssa, sillä sen viriketoiminta on perustunut pitkälti lahjoituksiin. Yhdistyksen uudeksi nimeksi tullaan muuttamaan Musiikintoistajat ja sen yhdistysmuoto muokataan Ammattiyhdistykseksi. Karaokeliiton jäsenet säilyvät automaattisesti uudessa Musiikintoistajat ammattiyhdistyksen jäseninä. Jäsenen ei tarvitse enää maksaa vuotuista

 • Aurinkoista kesäpäivää

  Yhdistyksen perustamista on pohdittu jo usean vuoden ajan. DJ ja Karaokealalla on useita ongelmia joista päälimmäisiin kuuluu pimeätyövoima, tekijänoikeusmaksut. Näitä vasten luettiin erilaisia artikkeleita joidenkin jo ideoimista asioista kuten: http://klubitus.org/topic/59958-dj-yhdistys-suomessa Kuitenkin ehdotuksista puuttui punainen lanka, jonka vuoksi yhdistyksen perustaminen ei ole ollut järkevää. Useita vuosia DJ ja Karaoke alalle on tehnyt allekirjoittaneelle sikäli hyvää, että