Etusivu Keskustelu Laserlainsäädäntö Vuoden 2019 laserlakiuudistuksen seuranta

Luet parhaimillaan 1 vastausketjua
 • Julkaisija
  Viestit
  • #415

   Musiikintoistajat
   Ylläpitäjä

   Hei, Muto on ehdottanut STUK ja STM ministeriöön seuraavia uudistuksia:

   1. Laserlaitteiden lupa yksityisille yrittäjille kevytyrittäjä mukaan lukien
   2. Siirryttäisiin tarkastusmallista lupamalliin, jossa olisi mukana kertalupamalli tapahtumalle.

   Vanha lainsäädäntö on tarkasteltavissa täällä.

    

    

  • #417

   Musiikintoistajat
   Ylläpitäjä

   Hei, olemme saaneet muutoksia aikaan! Tässä STUK:n Reijo Visurin vastaus noin kolmen kuukaiden kuluttua alkuperäisistä viesteisttelyistä, joissa tiedusteltiin kevytyrittäjän mahdollisuuttaa laserlupiin ja kertamaksua, sekä soiteltiin STM:lle masinoiden lainsäädännön muutostarpeista.

   Viitaten sosiaali- ja terveysministeriöstä (STM) saamaamme selvityspyyntöön kysymässäsi asiassa korjaan/tarkennan vastaustani hyväksyntä- ja lupa-asiassa seuraavasti:

   Voimassaolevan säteilylainsäädännön mukaan suuritehoiset laserlaitteet, joita käytetään mainoksissa, näytöksissä tai muuten siten, että yleisö voi altistua laserlaitteiden lähettämälle säteilylle on esitettävä Säteilyturvakeskukselle (STUK) tarkastettavaksi ennen sen käyttöönottoa. Vasta tarkastuksen jälkeen STUK on antanut hakemuksesta hyväksynnän paikasta toiseen siirrettävän laitteiston pitempiaikaiselle käytölle. Kevytyrittäjyys on meillekin uusi ilmiö ja tarkemman pohdintamme jälkeen totesimme, että olemme neuvoneet sinua väärin: kevytyrittäjän on mahdollista hakea hyväksyntää tarkastettuaan laitteistonsa STUKin Säteilyturvallisuusohjeessa ST 9.4 esitettyjen menettelyiden mukaisesti.

   Säteilylainsäädäntö tullee muuttumaan tämän/ensi vuoden aikana uuden säteilylain voimaantulon myötä. Jatkossa laserien käyttö yleisötilaisuuksissa muuttuisi nykyisen hyväksyntämenettelyn sijasta lupaperustaiseksi. Hallituksen esityksen (HE 28/2018 vp) mukaan säteilylain 165 §:ssä säädettäisiin, että suuritehoisen laserlaitteen käytölle olisi oltava Säteilyturvakeskuksen lupa. Lupa myönnettäisiin, jos toiminnassa käytetään vaatimusten mukaisia laitteita ja toimintaa voidaan harjoittaa turvallisesti. Ehdotetun lain mukaan myös yksityinen elinkeinonharjoittaja kevytyrittäjä mukaan lukien voi olla luvan haltijana.

   Tällä hetkellä STUK ajaa vuosittaista lupamallia:

   Uusi säteilylaki tulee todennäköisimmin voimaan vuoden 2019 alussa. Valvonta muuttuu siten, että lupa annetaan laserin käytölle. Nykyisin lupa (hyväksyntä) annetaan tarkastuksen perusteella laserlaitteistolle. Uuden lain myötä käyttöön tulee vuosimaksu, joka lienee noin 500 €/vuosi.

   Olemme saamassa siis muutosta aikaan. Kuitenkin tällähetkellä odotamme vastausta kertalupamalliin, koska se kiinostaisi DJ alaa ja mahdollistaisi myös keikka DJ:n ottamaan luvat kertakeikoille.

Luet parhaimillaan 1 vastausketjua
 • Sinun täytyy olla kirjautunut vastataksesi tähän aiheeseen.